• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔มกราคม ๒๕๖๔นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่...

อ่านต่อ
สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย

วันพุธที่ ๑๓มกราคม ๒๕๖๔นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบ...

อ่านต่อ
สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

วันอังคารที่ ๑๒มกราคม ๒๕๖๔นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ...

อ่านต่อ

BANNER

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต กระทรวงยุติธรรม