• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

วันจันทร์ ที่ ๑๙ตุลาคม ๒๕๖๓นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น...

อ่านต่อ
สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ

วันจันทร์ที่ ๑๙ตุลาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจั...

อ่านต่อ
สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่...

อ่านต่อ

BANNER

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต กระทรวงยุติธรรม