• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
รายการบัญชีงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการบัญชีงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการบัญชีงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2565

อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

อ่านต่อ

BANNER

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชุน
งานด้านสิทธิมนุษยชน
ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต กระทรวงยุติธรรม
YouTube สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ช่องทางแสดงความคิดเห็น