• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
  • Slide 10

งานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564 

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

        - ปีงบประมาณ 2564

        - ปีงบประมาณ 2565

        - ปีงบประมาณ 2566

 

ลงวันที่ 28 มี.ค. 2565 13:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 527 คน