• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2564 - 2565

 

 ประกาศเจตนารมณ์

ลงวันที่ 28 มี.ค. 2565 15:39 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,064 คน